HET MALIEHUIS

De Maliebaan
Begin 1600, om precies te zijn in 1637, kwam de stad Utrecht tegemoet aan de wensen van de jeudige studenten van de Utrechtse Universiteit om voor hen een Maliebaan aan te leggen in de velden ten oosten van de stad, waar het geliefkoosde Maliespel kon worden beoefend. Er werd zelfs voor dit doel een poort en een brug gebouwd. 
Het Maliespel was eigenlijk een voorloper van het hedendaagse golf. Men moest een houten bal in de  richting van een paal slaan. Men sloeg de bal met een lange stok waar aan de onderzijde een soort hamer was bevestigd.

Hiernaast ziet u een kopergravure door J. van Vianen uit 1697. Links is de singel en het Maliehuis en het  bolwerk Lepelenburg. 
Rechts bovenaan zie je de Maliebaan tijdens 
het kolfspel. Het speelveld was omgeven door een lage houten omheining om de bal in het  spel te houden.
In 1811 werd de Maliebaan, die doodliep op de herberg "Het Boompje" achter de tegenwoordige spoorwegovergang, klaargemaakt voor militaire oefeningen en tegelijk tot een straat, die overigens tot nergens leidde. Langzamerhand werd de Maliebaan door de adel en de patriciërs bebouwd. 

De  herberg Gulden Vlies bij de Maliebrug, kreeg na aanleg van de Maliebaan, de naam het Maliehuis. Hier werden de ballen en hamers bewaard en verhuurd en de spelers konden er een kop chocolade of iets sterkers drinken. Het bleef er vaak tot in de late uurtjes gezellig.

 

Bronnen:  http://maliebaanschooljaren60.nl/Geschiedenis , http://nl.wikipedia.org/wiki/Maliebaan en www.datavaria.nl

Link: http://historie.hsmarnix.nl/1910/Maliehuis.htm