Persoonlijke ervaringen, ideeen, motieven en overwegingen liggen ten grondslag aan mijn werk. Als een rode draad in mijn schilderijen, tekeningen en beelden loopt het thema (en het proces) van verwondering. Verwondering is voor mij op zoek gaan naar verbazing en verbaast willen worden. Verwondering is grenzen doorbreken, verder kijken dan wat je ziet of aangeleerd is. Op zoek gaan naar het onzichtbare achter het zichtbare. De verwondering vertaald in vorm, ruimte en kleur.

 

www.hannedevries.nl